Booster

Vysoce koncentrovaný nikotin určený k ředění v příchutích. Maximální povolená koncentrace nikotinu podle předpisů je 20mg/ml a maximální balení 10ml.